Siirry suoraan sisältöön

Nivalan Kaukolämpö Oy

Polttoaineet

Polttoaineet ja muut hyödynnettävät energialähteet on hankittu lähialueilta ja energian kotimaisuusaste on 99,9%. Monipuolinen energiakokonaisuus vähentää riippuvuutta suhdanteista ja luo varmuutta tulevaisuuteen. Vuoden 2019 polttoaineista 80 % oli sivuvirtoja, joiden hyödyntäminen mahdollistaa muuta liiketoimintaa ympärilleen. Lähipolttoaineiden hyödyntäminen tuo siis työtä ja elinvoimaisuutta myös energian tuottajien ympärille.

Vuonna 2017 käyttöönotettu hukkalämmön talteenotto on osa jatkuvaa energian tehostamista ja vähentää tuotettua energiaa vastaavan määrän polttoaineen kulutusta. KAUKO pyrkii mahdollisimman tehokkaaseen energian jalostukseen paikallisenergiasta asiakkaan kiinteistön sisäilmastoksi.

Voimme olla iloisia, että kotimaiset ja ympäristöystävälliset ratkaisut ovat osoittautuneet samalla kustannustehokkaimmiksi. Jopa 93 % energialähteistä oli hiilineutraaleja vuonna 2021. Teemme valintoja jatkuvasti eri energiamuotojen välillä, jolloin kiinteistöt lämpenevät aina mahdollisimman ympäristöystävällisesti, tehokkaasti ja häiriöittä.

Kaukolämmön energialähteet optimoidaan vuosittain saatavuuden, kannattavuuden ja ympäristöystävällisyyden mukaan. Kaukolämpö on joustavin tapa pitää lämmitysmuoto ajan tasalla vuosittain.

energialähteet 2015-2021