Siirry suoraan sisältöön

Nivalan Kaukolämpö Oy

KAUKO käyttää lähipolttoaineita

KAUKO käyttää kattiloissaan varsin monipuolisesti erilaisia energialähteitä. Pääsääntöisesti kattiloihin syötetään metsähaketta ja kuorta sekä kierrätyspuuta. Lisäksi kattiloissa palavat metsätähdehake, kannot ja sahanpuru sekä huoltovarmuuspolttoaineeksi siirtynyt turve. Kotimaiset polttoaineet hankitaan lähialueilta ja niiden osuus on yli 99 %. Varavoiman lähteenä KAUKO käyttää rikitöntä kevyttä polttoöljyä, jonka osuus jää vuosittain alle prosentin.

KAUKOn hiilijalanjälki on pieni 24 g/kWh

KAUKOn hiilijalanjälki on hyvin pieni, sillä pääosa tuotannon energialähteistä on biomassapolttoaineita. Tuhkan hyödyntäminen maanrakentamisessa sekä puhdas sähkö tekevät myös merkittävän hiilikädenjäljen ekosysteemiin.