KAUKO käyttää lähipolttoaineita

KAUKO käyttää kattiloissaan varsin monipuolisesti erilaisia energialähteitä. Pääsääntöisesti kattiloihin syötetään haketta ja turvetta sekä kierrätyspuuta. Lisäksi kattiloissa palavat metsätähdehake, kuori, kannot ja sahanpuru. Kotimaiset polttoaineet hankitaan lähialueilta ja niiden osuus on yli 99 %. Varavoiman lähteenä KAUKO käyttää rikitöntä kevyttä polttoöljyä, jonka osuus jää vuosittain alle prosentin.

PIENI HIILIJALANJÄLKI

KAUKOn hiilijalanjälki on hyvin pieni, sillä 82 % energiasta on hiilineutraalia.

 

 

 

Lisää polttoaineista

Mitä Kauko on?