Kauko käyttää lähipolttoaineita

Kauko käyttää kattiloissaan varsin monipuolisesti erilaisia polttoaineita. Pääsääntöisesti kattiloihin syötetään haketta ja turvetta sekä kierrätyspuuta. Lisäksi kattiloissa palavat metsätähdehake, kuori, kannot ja sahanpuru. Kotimaisten polttoaineet hankitaan lähialueilta ja niiden osuus on yli 99 % polttoaineista. Varavoiman lähteenä Kauko käyttää rikitöntä kevyttä polttoöljyä, jonka osuus jää vuosittain alle prosentin.

Mitä Kauko on?