KAUKO käyttää lähipolttoaineita

KAUKO käyttää kattiloissaan varsin monipuolisesti erilaisia energialähteitä. Pääsääntöisesti kattiloihin syötetään metsähaketta ja kuorta sekä kierrätyspuuta. Lisäksi kattiloissa palavat metsätähdehake, kannot ja sahanpuru sekä huoltovarmuuspolttoaineeksi siirtynyt turve. Kotimaiset polttoaineet hankitaan lähialueilta ja niiden osuus on yli 99 %. Varavoiman lähteenä KAUKO käyttää rikitöntä kevyttä polttoöljyä, jonka osuus jää vuosittain alle prosentin.

PIENI HIILIJALANJÄLKI

KAUKOn hiilijalanjälki on hyvin pieni, sillä tuotannon energialähteet ovat hiilineutraaleja. Tuhkan hyödyntäminen maanrakentamisessa sekä puhdas sähkö tekevät myös merkittävän hiilikädenjäljen ekosysteemiin. Nämä huomioiden lämmön käyttö on jopa hiilinielu ekosysteemille.

 

Mitä Kauko on?