Siirry suoraan sisältöön

Nivalan Kaukolämpö Oy

Tietosuojaseloste

Sähköpostitse annetun palautteen sekä yhteydenoton tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) 12 ja 13 artiklat

 

1. Rekisterinpitäjä

Nivalan Kaukolämpö Oy
Hyttitie 5, 85500 NIVALA
Puhelin 08 440 933
Sähköposti kauko@kauko.eu

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Mira Nivala
Puhelin 08 440 933, kauko@kauko.eu

2. Tietosuojavastaava

Nimi: Hannu Petäistö
Puhelin 044 5440 933, sähköposti hannu.petaisto@kauko.eu

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään palautteiden ja yhteydenottojen käsittelyyn. Henkilötietojen käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen 6 artiklan alakohtaan e sekä lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 10 §:ään.

kauko.eu-sivuston yhteystietojen tarkoitus on tarjota mahdollisuus ottaa yhteyttä ja antaa palautetta Nivalan Kaukolämpö Oy:lle. Yhteyttä voi ottaa puhelimitse, sähköpostitse tai maapostitse anonyymisti. Henkilötietoja käsitellään tietosuojalain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Asiakkaan antamia henkilötietoja käsitellään, jotta asiakkaaseen voidaan olla yhteydessä ja vastata häneen antamaan palautteeseen. Asiakkaan antamia henkilötietoja ei käsitellä muuhun tarkoitukseen.

4. Rekisterin henkilötietojen sisältö

Yhteyttä voi ottaa ilman yhteystietojen jättämistä. Vastauksen saamiseksi on suotavaa sisällyttää omat yhteydenottotiedot yhteydenottoon. Emme vastaa epäilyttäviin ja tunnistamattomiin viesteihin.

5. Henkilötietojen lähde

Rekisteri muodostuu Elisa 365 office-palvelun sähköpostien saapuneet-kansioon vastaanottajan sähköpostissa. Puhelinyhteydenotot tallentuvat työntekijällä kulloinkin käytössä olevan yleisesti tunnetun puhelinvalmistajan laitteeseen ja siinä käytettävään tiliin sekä ohjelmistoihin.

6. Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietoja käsittelevät ne Nivalan Kaukolämpö Oy:n työntekijät tai luottamushenkilöt, joille palaute on osoitettu.

Henkilötietoja ei luovuteta Nivalan Kaukolämpö Oy:n ulkopuolelle. Tekninen palveluntarjoaja käsittelee tietoja vain rekisterinpitäjän erityisestä pyynnöstä ja sopimuksen perusteella.

7. Tietojen luovutus ja siirto kolmansiin maihin ja kansainvälisille järjestöille

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Tiedot poistetaan, kun asia on käsitelty tai tiedot katsotaan tarpeettomiksi Nivalan Kaukolämpö Oy:n toiminnan kannalta.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

  • tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on talletettu rekisteriin
  • saada virheellinen henkilötieto korjattua
  • saada tietonsa poistetuksi rekisteristä
  • rajoittaa tietojen käsittelyä
  • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Pyyntö tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen kauko@kauko.eu (huomautus, pyyntö tallentuu Nivalan Kaukolämpö Oy:n rekisteriin yhteydenottona)

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.

10. Profilointi

Rekisterin avulla ei tehdä automaattista profilointia eikä muuta automaattista päätöksentekoa.