Kauko lämmittää yli puolitoista miljoonaa kuutiometriä – se on paljon

Omakotitalon tilavuus keskimäärin on 500 m3. Kaukon lämmittämä tila on vuoden 2017 lopussa noin 1700000 m3, ja se vastaa pelkiksi omakotitaloiksi laskettuna 3400 omakotitaloa. Kauko on siis hyvin lämmin kaveri. Lisäksi Kauko tuottaa sähköä yli 1000 keskimääräisen kaukolämpötalon kulutuksen verran, joten paikkakunnalla tuotetaan merkittävä määrä käytetystä energiasta, se on vahvuus.

Mitä Kauko on?