Siirry suoraan sisältöön

Nivalan Kaukolämpö Oy

Verkoston kytkentätyöt

Nivalan Kaukolämpö Oy:n verkostoon, mittauskeskukseen ja asiakkaan kulutusvaihtimen ensiöpuolelle ei ole lupaa tehdä asennus- tai muita muutostöitä ilmoittamatta etukäteen Nivalan Kaukolämpö Oy:n edustajalle. Yhteystiedot löytyvät TÄÄLTÄ.

Asiakasvaihtimen vaihdosta tulee ilmoittaa aina Nivalan Kaukolämpö Oy:lle laitteiston vaatimustenmukaisuuden ja energiamittauksen päivitystarpeen toteamiseksi.

Nivalan kaukolämpöverkkoon kytkettävien laitteiden asennustapoihin liittyy erityisvaatimuksia, jotka tulee huomioida ennen asennusta. Hyväksytyt urakoitsijat sitoutuvat noudattamaan näitä periaatteita. Urakoitsijan tulee hyväksyttää työmenetelmänsä Nivalan Kaukolämpö Oy:n edustajalla ennen laitteiden asennusta. Ensiöpuolen työt edellyttävät tulityölupaa

Venttiilejä ei pääsääntöisesti saa sulkea ilman Kaukolämmön edustajan lupaa. Virtausputkessa virtaa yli 100 C kaukolämpövesi 6 bar paineella. Kuuma vesi on hengenvaarallista. Ensiöpuolen vuototilanteessa riittävän asiantuntemuksen omaava henkilö voi sulkea taloventtiilit vahingon rajaamiseksi, mikäli hän toteaa sen turvalliseksi ja ilmoittaa välittömästi kaukolämmön vikapäivystykseen.