Kaukon strategia

Visio: Modernin yhteiskunnan mahdollistaja

Rajapintatehtävät – Missio

Omistaja

 • yhtiön toiminta on vakavaraista
 • luo vetovoimaisuutta paikkakunnalle
 • vastaa kehittyvän kaupungin tarpeisiin

Markkinat

 • kehittää palvelun lisäarvoa asiakkaalle
 • ylläpitää korkeaa laatua
 • tasainen kasvu asiakasmäärässä
 • säilyttää hinnallinen kilpailukyky lämmitysjärjestelmänä

Ympäristö

 • kestävän kehityksen tukeminen toiminnassa
 • ympäristön kannalta kestävien ratkaisujen suosiminen
 • edistää ympäristötietoutta paikallisesti

Yhteisö

 • henkilöstön hyvinvoinnin korkea taso
 • korkean ammattitaidon arvostus ja koulutus
 • yhteistyöverkoston ylläpitäminen

Hankinta

 • mahdollistaa paikallista tuotantoa
 • laatu ja ympäristöystävällisyys osana hankintakriteerejä
 • luotettavuus yhteistyökumppanina

Mitä Kauko on?