KAUKOn strategia

Visio: Kasvatamme paikkakunnan elinvoimaa

Slogan: Kauko tuottaa puhdasta lämpöä

Rajapintatehtävät – Missio

Omistaja

 • yhtiön toiminta on vakavaraista
 • luo vetovoimaisuutta paikkakunnalle
 • vastaa kehittyvän kaupungin tarpeisiin

Markkinat

 • kehittää palvelun lisäarvoa asiakkaalle
 • ylläpitää korkeaa laatua
 • kasvaa tasaisesti
 • säilyttää hinnallisen kilpailukyvyn lämmitysjärjestelmänä

Ympäristö

 • tukee kestävää kehitystä toiminnassaan
 • suosii ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja
 • edistää ympäristötietoutta paikallisesti

Yhteisö

 • pitää henkilöstön hyvinvoinnin korkealla tasolla
 • arvostaa korkeaa ammattitaitoa ja koulutusta
 • pitää yllä yhteistyöverkostoa

Hankinta

 • mahdollistaa paikallista tuotantoa
 • arvostaa laatua ja ympäristöystävällisyyttä osana hankintakriteerejä
 • on luotettava yhteistyökumppani

Mitä Kauko on?