Siirry suoraan sisältöön

Nivalan Kaukolämpö Oy

Maanalaiset työt

Nivalan Kaukolämmön verkko käsittää keskustaajaman sekä sen reuna-alueita. Kyseisellä alueella on ennen kaivamisen aloittamista tarkistettava Kaivulupa.fi -palvelusta sijaitseeko suunnitellussa kohteessa mahdollisesti Nivalan Kaukolämpö Oy:n johtoja. Jos palvelun mukaan alueella on mahdollisesti johtoja, tulee johtonäyttö osoittaa suoraan Nivalan Kaukolämpö Oy:lle. Yhteystiedot löytyvät TÄÄLTÄ.

Maksuton johtonäyttö pyritään toimittamaan viiden (5) työpäivän sisällä tilauksesta, joten selvitys tulee pyytää hyvissä ajoin ennen töiden aloittamista.  Tilaus on rajattava kartalla suunnitellun kaivannon alueelle ja toimitettava sähköpostilla käyttöpäällikön sekä toimiston osoitteisiin. Näyttöpyyntöön tulee liittää tilaajan nimi ja puhelinnumero sekä toivottu näyttöpäivä. Johtonäytössä on oltava tilaajan edustajan paikalla. Kiireellisen hätänäytön voi tilata puhelimitse suoraan vikapäivystyksestä 24/7.

Johtonäyttö on suuntaa antava, joten varovaisuutta on noudatettava 1 m etäisyydellä maalatusta alueesta. Risteävistä kaivannoista tulee ilmoittaa erikseen Nivalan Kaukolämmölle. Valvomme risteävän kaivannon työn ja tarkistamme mahdollisesti esiin tulleen suojakuoren. Pienet suojakuorivauriot korjaamme veloituksetta ilmoitetuissa kohteissa.

Verkostoa taajamassa on noin 60 km. Kaukolämpöjohtoja Nivalassa on yksi- ja kaksiputki rakenteilla. Putket ovat muovisuojakuorellisia uretaanieristeisiä metalliputkia. Virtausputkikoko vaihtelee dn20 – dn300 ja suojakuori putkilla on välillä 100 mm – 500 mm. Kaukolämpöputken upotussyvyys maassa on 800 – 200 mm ja ojan ylityksissä sekä tienalituksissa putki on ajoittain pinnassa.

Putken peittämisessä on noudatettava Energiateollisuus Ry:n ohjeita, putkea ei saa peittää yli 8 mm murskeella tai kivillä. Terävä murske sekä isot kivet vaurioittavat suojakuorta. Vaurioitunut suojakuori päästää maakosteuden suojakuoren väliin ja aiheuttaa putkivuodon, joten kuoren halkeamista, sen epäilystä tai painaumista tulee ilmoittaa Nivalan Kaukolämmölle.

Nivalan Kaukolämmön verkostossa on satoja venttiilejä kaivoissa ja kiinteistöissä. Pinnalla olevan kaukolämpökaivon sivuttaissuuntainen liike tai painaminen voi myös vaurioittaa suojakuorta. Venttiilejä ei saa sulkea ilman Kaukolämmön edustajan lupaa. Virtausputkessa virtaa yli 100 C kaukolämpövesi 6 bar paineella. Kuuma vesi on hengenvaarallista. Vettä verkostossa on yli 600 000 litraa, joten alkanut vuoto ei lopu odottamalla. Virtauksen äkillinen katkaiseminen voi myös aiheuttaa riskitilanteen voimalaitoksella, joka tuottaa 500 C höyryä 61 bar paineella. Suljettuihin venttiileihin liittyy lisäksi talviaikaan jäätymisvaara sekä ilmataskujen muodostumisen riski.

Nivalan Kaukolämpö Oy:n verkoston alueella edellytetään sujuvaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä turvallisen työn takaamiseksi. Tiealueilla työskennellessä Nivalan Kaukolämpö Oy edellyttää omilta urakoitsijoiltaan voimassa olevan tieturva 1-kortin. Avoimet kaivannot tulee suojata aidoilla sivullisten turvallisuuden takaamiseksi. Hitsaus- ja eristystyöt tulee suorittaa Nivalan Kaukolämpö Oy:n kohdekohtaisten ohjeistusten mukaisesti. Työt on suoritettava aina pienimmän häiriön periaatteella liikennehäiriöitten, lämmönjaon ja aikataulujen suhteen.