TuotantoLIVE

Seuraa Kaukon tuotantoa LIVEnä

Ulkolämpötila on 8 °C, kaukolämpöteho on 4.8 MW

Ulkolämpötilan laskiessa kulutus kasvaa ja KAUKO säätää tuotantoaan kulutusta vastaavaksi. Sama tapahtuu toisin päin, jotta tuotanto ja kulutus ovat aina tasapainossa.

Kaukolämpöteho ja ulkolämpötila tänään

 

TuotantoLIVE

Talvikaudella tuotamme lämmön biovoimalaitoksella. Tehoalue on 4 – 20 MW. Sähkötehon osuutta voidaan säätää ajotilanteen mukaan.

Kesäkaudella tuotamme lämmön biokattilalla. Tehoalue on 1 – 5 MW.

Lämmöntalteenotto on kytketty hukkavirtojen hyödyntämiseen. Tehoalue on 0 – 5 MW.

Varakattilat turvaavat vakavissa häiriötilanteissa sekä poikkeusoloissa. Tehoalue on 0 – 21 MW.

Lisää tuotantolaitoksista TÄÄLLÄ.

 

Hetkellinen tuotanto laitoksittain

 

Tuotanto tänään

 

Tuotanto eilen

 

Yksikkönä 1 MW eli megawatti on 1000 kW:a eli tuhat kilowattia. Tuntikohtainen keskiteho muuntuu suoraan tutuksi energiayksiköksi kWh eli kilowattitunti.

1 MW (keskituntiteho) vastaa 1000 kWh energian kulutusta.

 

EnergialähdeLIVE

KAUKOn energialähteet muodostuvat useista eri jakeista. Välivarastoa pidämme noin viikon useimmilla jakeilla, joten viikon aikana saapuneiden kuormien jakauma ei vastaa täysin tuotantoon menevää jakaumaa varaston eläessä. Tarkemmin polttoaineista TÄÄLLÄ.

 

Energialähteet viikon ajalta

 

EnergiaLIVE

Lämmönkäyttöä mitataan energiankulutusmittareilla. Energialaskuri laskee pulsseja kWh välein ja tallentaa ne muistiinsa. Kaukolämpö laskutetaan kuukausittain kertyneiden pulssien perusteella. Jokaisella kuluttajalla on oma energialaskurinsa. KAUKOn omat energialaskurit mittaavat tuotantoa laitoskohtaisesti. Yhden omakotitaloasiakkaan osuus on noin 0,03 % tuotannosta, joten oma kulutusosuutesi ei erotu pylväissä.

 

Energia päivätasolla kuluvana kuukautena

 

Energia kuukausitasolla kuluvana vuonna

 

Vuosigraafi päivittyy huhtikuusta eteenpäin, edellisen vuoden tilasto löytyy TÄÄLTÄ.

Omaa liittymäkohtaista kulutusta voi seurata kuukausitasolla KulutusWEB:stä.

Jos olet kiinnostunut seuraamaan kiinteistösi kulutusta, lämpötiloja tai muita suureita tarkemmin, jopa minuuttitasolla, OTA YHTEYTTÄ.

 

Tunnistamalla kiinteistösi kulutuspiikit voit vähentää energian kulutustasi ja säästää.

 

Mitä Kauko on?