Siirry suoraan sisältöön

Nivalan Kaukolämpö Oy

Kotimaisuus ja tehokkuus huipussaan KAUKOlla vuonna 2018

Kaukolämmitys on Nivalassa saavuttanut 99,9 % kotimaisuuden. Lisäksi kotimainen energia on hankittu lähialueilta vahvistaen omavaraisuutta ja kiertotaloutta.

 

Lämpöä ja sähköä tuotetaan 92,6 % hyötysuhteella. Tuotantoyksiköt toimivat erittäin tehokkaasti. Hyötysuhteessa on huomioitu kaikki lämpölaitoksen energiakulutus aina kuljettimien ja puhaltimien käyttämästä sähköstä toimistojen lämmitykseen ja valaistukseen. Luku on valtakunnallisestikin vertailtuna erittäin korkea.

 

Tehokkuuden huima kehitys vähensi 30 % päästöjä edelliseen vuoteen verrattuna.

 

Talteenotettua hukkalämpöä jalostettiin kaukolämmöksi 11,4 GWh, joka on 21 % myydystä lämmöstä.  Myös jakeluverkon lämpöhäviöt laskivat 15 % ja samalla verkoston lämpötasapaino parani erityisesti kesäaikaan.

 

Sähköntuotanto painottui suurimmille kulutusjaksoille ja paikallista sähköä pohjoismaiseen sähköpörssiin myytiin 25 % korkeammalla hinnalla kuin vuotta aiemmin.

 

Uusia kustannustehokkaan ja ympäristöystävällisen valinnan tehneitä kaukolämmön käyttäjiä liittyi 9 kpl. Lukumäärää enemmän kuvaa kuitenkin lämmitettävän rakennustilavuuden lisääntyminen 43 899 r-m3:lla.  Yhteensä kaukolämmitykseen on kytketty jo 1 736 097 r-m3, joka vastaisi pelkiksi omakotitaloiksi laskettuna 5 800 asuntoa (á 300 m3).

 

Vaihtaminen kaukolämpöön vanhasta öljylämmityksestä pienentää päästöjä yli 80 % ja lämmityskustannuksia jopa 20-30 %. Useammalla öljylämmittäjällä oli siis hyvät syyt vaihtaa kaukolämpöön.

 

Kaukolämmön tuotantoyksiköt ovat tällä hetkellä alan huippua. Alla on kuvailtu Nivalan Kaukolämmön yksiköitä mediassa usein käytetyillä kirjaintermeillä.

 

BAT = Paras saatavilla oleva tekniikka. Kaukon tuotantoyksiköt täyttävät parhaan tekniikan määritelmän. BAT asiakirjat luodaan EU tasolla ja päivittyvät vastaamaan tekniikan kehittymistä.

 

CHP = Sähkön ja lämmön yhteistuotanto. Vuonna 2010 rakennettu voimalaitos tuottaa näiden lisäksi myös prosessihöyryä. Yhteistuotanto on energiatehokkain ja ympäristöystävällisin tapa tuottaa polttoaineesta lämpöä ja sähköä.

 

LTO = Lämmön talteenotto. Vuonna 2017 investoitu savukaasupesuri toimii hukkalämmön talteenotossa nostaen hyötysuhteen erinomaiseksi. Tekniikka mahdollistaa myös kosteampien ja tuoreiden jakeiden kustannustehokkaan käytön ja samalla puhdistaa savukaasut vesisumupesulla hiukkasista jäähdyttäen savukaasun alle 50 C lämpötilaan.

 

ESP = Sähkösuodatin. Molempien kiinteän polttoaineen kattiloiden savukaasut voidaan puhdistaa pesun lisäksi sähkösuodattimella. Sähkövaraukseen perustava suodatus poistaa jopa 98 % hiukkaspäästöistä.

 

CO2ton = Päästöjä kuvaava laskennallinen hiilidioksidiekvalenttitonni. Vuonna 2018 myydystä kaukolämmöstä oli 83 % hiilineutraalia, eli päästötöntä tuotantoa. Laskenta tapahtuu EU:n luokittelun perusteella kuvaamaan uusiutuvaa ja fossiilista energiaa. Turve uusiutuu luonnossa hitaasti, joten se luokitellaan fossiiliseksi polttoaineeksi.

 

BIO = Uusiutuva luonnonvara. Monipolttoainekattila mahdollistaa laajan kattauksen lähienergialle. Valinnat tehdään vuosittain lämmönkäyttäjän etua ja ympäristöä kunnioittaen. Bioenergiaan luokitellaan metsänhoidon sivuvirtojen lisäksi puunjalostuksen sivuvirrat, kuten kuori, ja lajiteltu kertaalleen käytetty puhdas puu, eli kierrätyspuu.

 

Voit tutustua muihin Kaukon tilastoihin kuvaajien muodossa tilastoja ja tietoja -välilehden kautta.

 

Lämpimiä laskutoimituksia tuottaen,

Hannu Petäistö

Toimitusjohtaja

Nivalan Kaukolämpö Oy