Yhtiö investoi savukaasujen lämmön talteenottoon ja puhdistukseen

Tulevan kesän aikana laitokselle hankitaan savukaasujen pesu- ja lämmön talteenottolaitos. Laitteiston toimittaa Caligo Oy. Lto-pesurin lisäksi toimitus sisältää lämpöpumppuvarauksen, joka mahdollisesti hankitaan myöhemmin. Lto-pesurissa kuumista savukaasuista otetaan lämpö talteen kaukolämpöverkon paluuveteen. Samalla savukaasut ”pestään” vesisuihkulla. Savukaasujen kiintoaine jää lto-pesurin lauhdeveteen. Voimalaitoksen käydessä täydellä 25 megawatin teholla, on lto-pesurista saatavissa 5-6 megawattia tehoa. Polttoaineen säästö tulee olemaan vuodessa noin 20-25 prosenttia.