Siirry suoraan sisältöön

Nivalan Kaukolämpö Oy

Savukaasujen puhdistus ja lämmöntalteenotto otettu käyttöön, lämmönjakolaitteistojen kunto korostuu

Kesällä hankittu lämmöntalteenotto pesuri on otettu käyttöön loka-marraskuun aikana. Pesuri on käytettävissä sekä voimalaitoskattilalla että arinakattilalle, tällä hetkellä voimalaitos on tuotannossa. Puhdistuksen lisäksi pesuri jäähdyttää savukaasun  alle 60 ºC lämpötilaan, josta saatu energiaa siirretään kaukolämmön paluuveteen ennen voimalaitokselle menoa, vähentäen voimalaitoksella lämmitystarvetta (polttoainetta) 15-20%. Talteenotettu teho on ulkoilman lämpötilan ollessa nollassa noin 2000 kWh yhden tunnin aikana, eli vuorokaudessa jopa 48 ooo kWh, joka vastaa jo kahden omakotitalon vuosikulutusta.

Talteenotettu määrä riippuu kuitenkin myös suuresti asiakaslaitteiden kunnosta. Suurin osa laitteistoista onkin Nivalassa hyvässä kunnossa paluuveden lämpötilasta päätellen, mutta yksikin aste antaa jopa 100 kW enemmän LTO tehoa. Ehjä lämmitysjärjestelmä päästää kaukolämmön paluupuolelle parhaimmillaan alle 40 ºC veden, johon savukaasun jälkilämpö tarttuu tehokkaasti. Vialliset laitteistot ja vanhentuneet lämmönvaihtimet jäähdyttävät huonommin ja paluupuolelle palautuu jopa yli 70 ºC vettä, johon talteenotto ei enää lauhduta savukaasua. Käytännössä tuo edellä mainittu ero tarkoittaa yli 10 % suurempaa kustannusta vastaavan energiamäärän toimittamisessa ja huomioitavaa on että kumpikin asiakas saa saman energimäärän käyttöönsä.

Nyt lämmityskauden alkupuolella on hyvä tilaisuus vaikuttaa oman kaupungin kaukolämmön tehokkuuteen ja toteutuneisiin kustannuksiin tarkistamalla oman laitteiston kunto. Hyvin pienikin poikkeama esim. yksittäisen lämpötilamittauksen irtoaminen tai hajoaminen voi aiheuttaa suuria vaikutuksia paluupuolelle. Ja kustannuksethan näkyvät lopulta lämmityslaskuissa. Mikäli on epäilys oman laitteiston kunnosta, ota yhteyttä kaukolämpöön arvion tekemiseksi tai suoraan putkiurakoitsijaan, mikäli laitteistossa on selvä havaittava vika esim. käyttöveden kiertopumppu pysähtynyt tai vuotava virtausventtiili.

Otamme myös aktiivisesti yhteyttä tarkastuskäynnin tiimoilta kohteisiin joissa mittarointi hälyyttää korkeaa virtausta suhteessa tehoon, emme kuitenkaan valitettavasti voi käydä jokaista kohdetta läpi alkaneelle kaudelle. Sopimuksellisesti laitteiston kunnon seuranta kuuluukin liittymän omistajalle ja jäähtymän toteutumisesta tulee kantaa yhteinen vastuu, jonka hyödyn saavat kaukolämpötoiminnassa mitä konkreettisemmin juuri asiakkaat. Ohivirtaavat vesivirrat lämmittävät turhaan teknistä tilaa aiheuttaen ylimääräistä lämmityskulua laskuun ja käyttöveden lämpötilasäätö voi olla epätarkka ja käyttövesi jopa vaarallisen kuumaa. Vanhentuneet lämmönvaihtimet ovat myös käyttöiän ylittyessä vesivahinkoriski. Niin helppoa kuin kaukolämmitys onkin, käydään kuitenkin kerran vuoteen tarkistamassa omat laitteemme ja pidetään samalla yhdessä huolta oman kaupungin päästöistä, elinkustannuksista ja asumismukavuudesta.

 

Yhteistä lämpöä tuottaen,

Hannu Petäistö

Toimitusjohtaja

Nivalan Kaukolämpö Oy