Siirry suoraan sisältöön

Nivalan Kaukolämpö Oy

Sähkövoiman tehotarve Suomessa 2019

Keskustelu eri tavoista muuttaa tällä hetkellä käytössämme olevia ydinreaktio, geotermisiä ja aurinkoperäisiä energioita sähköksi on usein hyvin mielipide- ja ideologiavaltaista.

 

Sähkövoiman tuotannossa on kuitenkin teknisiä rajoitteita sekä vaatimuksia, jotta kuluttaja saa sähkönsä aina tarpeeseensa inhimilliseen hintaan ja kansantaloudellisesti tärkeä vientiteollisuus toimii. Tuotantoa kehitettäessä painottuvat myös tämän hetkisessä keskustelussa ilmastotavoitteet, jolloin toimitusvarmuus, ympäristövaikutukset ja taloudellisesti kestävä hinta jäävät taka-alalle.

 

Keräsimme useista lähteistä tietoa ja tiivistimme ne oheiseen dokumenttiin, jossa tarkastellaan teknisiä edellytyksiä eri tuotantomuotojen välillä mahdollisimman yksinkertaisessa ja ymmärrettävässä muodossa. Reunaehtona on, että toimitusvarmuus ja taloudelliset vaatimukset täyttyvät. Tavoitteena on jakaa energiatietoutta ja antaa ymmärrystä erikoisalasta siitä kiinnostuneille. Aihe on monimutkainen, joten tekstiä kannattaa edetä kuvaaja kerralla, lopussa voi tehtävänomaisesti miettiä ratkaisua vallitsevaan tilanteeseen.

 

Linkki ladattavaan .pdf tiedostoon alla:

Sähkövoiman tuotanto Suomessa

 

Ympäristövaikutuksista löytyy runsaasti materiaalia hakukoneilla, esimerkiksi tuulivoiman nopean tehovaihtelun säätävän vesivoiman virtaamarajoituksista. Myös ydinvoiman sekä muiden tuotantomuotojen ympäristövaikutuksista on hyvin paljon tutkimustietoa saatavilla, joihin myös kannustanne tutustumaan.

 

Haluamme korostaa, että selvityksen tarkoitus on kuvata tämän hetkistä tilaa ja teknistä ratkaisumallia lähdemateriaaliin nojaten. Esitetty “eräs visio” on esimerkinomainen ratkaisu, eikä edusta KAUKOn ehdotonta näkemystä ainoasta oikeasta ratkaisusta, toimivia ratkaisuja on valtavan paljon.

 

Lisähuomiona lukijalle, tuotetun energiamäärän jakauma poikkeaa hyvin paljon käytettävissä olevasta tehon jakaumasta eri tuotantomuotojen välillä, joten tehojakauma ei kerro mistä osuuksista kuluttajan käyttämä sähkö on muodostunut.

 

Tehokkuus säästää energiaa,

Hannu Petäistö

Nivalan Kaukolämpö Oy