Olosuhde LIVE

Lämpötila

21 °C

Kosteus

5 %

Hiilidioksidi

478 ppm

Ulkolämpötila

-24 °C

 

Olosuhde 6h (LIVE)

 

Huom! graafeissa hiilidioksi skaalattu luettavuuden lisäämiseksi 10. osaan yksikkömuunnoksella

ppm –> pp100k (part per million –> part per 100 000)

 

Historia sekä tietoa raja-arvoista

(Historiadatan lataaminen tietokannasta kestää hetken)

Mitä Kauko on?