Siirry suoraan sisältöön

Nivalan Kaukolämpö Oy

Olosuhde historia

Tervetuloa olosuhde historiaan

Tällä sivustolla visualisoidaan näkökulma näkymättömiin olosuhteisiin.

KAUKOKAIKU toimii periaatteella “Niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan”,

Voit halutessasi vaikuttaa olosuhteisiin ja saat etänä tiedon miten hyvin muutos onnistui.

Asettamalla hiiren tai koskettamalla mittauspistettä saat graafi näyttää ajankohdan mittautulokset.

 

Annettujen ohjeiden soveltuvuus tulee kuitenkin harkita tilakohtaisesti ennen toimenpiteitä.

Huom! graafeissa hiilidioksi skaalattu luettavuuden lisäämiseksi 10. osaan yksikkömuunnoksella

ppm –> pp100k (part per million –> part per 100 000)

 

Tänään

 

 

Eilen

 

 

Toissa päivänä

 

 

 

3 päivää sitten

 

 

Mittaukset kuluvana kuukautena

 

Mittaukset edellisenä kuukautena

 

Palaa Olosuhde LIVEen

 

Ohjeita tulkintaan

 

Lämpötilan ohjearvoja asuin ja toimistokäyttöön.

Hyvä 20,5 – 22.5 °C, ulkolämpötilan noustessa yli 15 °C sallitaan 25 °C

Tyydyttävä 20 – 23 °C, ulkolämpötilan noustessa yli 20 °C sallitaan 27 °C

Toimenpideraja < 18 °C ja > 26 °C

Lämpötilan vaihtelu aiheuttaa vilun ja vedon tunnetta.

Talviaikaan yhden asteen huonelämpötilan pudotus vastaa noin 5 % energiansäästöä. Säätö tapahtuu yleensä tilan lämmönlähteen säädöllä termostaatista. Kesäaikaan tuulettaminen varjon puolelta pudottaa liian korkeaksi noussutta lämpötilaa.

 

 

Kosteutta tiloihin syntyy hengityksestä, vaatteiden sekä astioiden kuivauksesta, viherkasveista, avonaisista vesiastioista ja ulkoilmasta sekä maaperästä rakenteiden läpi.

Suositus talviaika 20 – 40 Rh %, liian kuiva ilma kuivaa hengitysteitä.

Suositus kesäaika 50 – 70 Rh %, pitkäaikainen yli Rh 60 % altistaa tilan homevaurioille.

 

Rh % tarkoittaa ilman kosteutta suhteessa kastepisteeseen, eli veden tiivistymiseen pinnoille. Suhteellista kosteutta voi säätää kosteuslähteen poistamisen lisäksi sekä ilmanvaihdolla että lämpötilalla, koska lämmin ilma kykenee sitomaan enemmän kosteutta ja tällöin suhteellinen kosteus laskee. Ilmanvaihdolla saadaan ulkoilmasta kuivempaa korvausilmaa laskemaan kosteutta. Ulkoilman kosteus näin ollen vaikuttaa suuresti myös sisäilman kosteuteen. Suhteellinen kosteus ei rakennuksen kylmimmässäkään nurkassa saa nousta mikrobeille otolliseen yli 70 Rh % kosteuteen.

Ilmanvaihdon kautta “karkaa” 20 – 40 % keskiverto omakotitalon lämmitysenergiasta, joten ilmanvaihdon oikeasuhtaisuudella on merkitystä.

 

 

Hiilidioksidia syntyy hengittäessä ja poltettaessa. Kun ihmisiä tulee tilaan, pitoisuus luonnollisesti nousee. Lähellä anturia oleskelu voi nostaa pitoisuuden korkeaksikin hetkittäin. Suuri ihmismäärä nostaa siis hiilidioksidipitoisuutta luonnollisesti. Pitoisuutta voi hallita tilojen käyttöasteen lisäksi ilmanvaihdolla ja erityisesti käyttöasteen sekä ilmanvaihdon yhteistoiminnalla. Kasvit vähentävät vain hieman pitoisuutta fotosynteesillään. Ulkoilman hiilidioksidipitoisuus on noin 400 ppm, eli 40 pp100k. Olennaista on pitoisuuden nousu- ja laskunopeus, kun tilaan tulee ihmisiä tai he poistuvat tilasta, eli ilman puhdistumistehokkuuden oikeasuhtaisuus.

Sisäilmayhdistys suosittaa < 550 ppm (50 pp100k) CO2 pitoisuutta sisäilmassa

Ympäristöministeriön raja-arvo sisäilmalle < 800 ppm (80 pp100k) (YM 1009/17)

Sosiaali ja terveysministeriön raja-arvo < 1150 ppm (115 pp100k) (STM 545/2015)

 

 

Vastuuvapauslause

Tuloksia eikä raja-arvoja saa hyödyntää kiinteistön virallisen kunnon määrittämiseen, lääketieteellisesti tai ihmisen terveyttä vaarantavien olosuhteitten todentamiseen. Mittausvirheet, antureiden asettelu sekä tulkinnat voivat vaikuttaa tuloksiin.