Lämmityskattilat

20,0 MW CHP BIO Voimalaitos + LTO Hyttitie 5
5,0 MW BIO Kiinteänpolttoaineen kattila + LTO Hyttitie 5
5,0 MW Kevytöljykattila Hyttitie 5
4,0 MW Kevytöljykattila Hyttitie 5
8,0 MW Kevytöljykattila Hyttitie 5
2,0 MW Kevytöljykattila Vapaudentie 33
1,5 MW Kevytöljykattila Vapaudentie 33
0,6 MW Siirrettävä kevytöljykattila Kalliosaari

 

BAT = Paras saatavilla oleva tekniikka. Kaukon tuotantoyksiköt täyttävät parhaan tekniikan määritelmän. BAT-asiakirjat luodaan EU-tasolla ja päivittyvät vastaamaan tekniikan kehittymistä.

 

CHP = Sähkön ja lämmön yhteistuotanto. Vuonna 2010 rakennettu voimalaitos tuottaa näiden lisäksi myös prosessihöyryä. Yhteistuotanto on energiatehokkain ja ympäristöystävällisin tapa tuottaa polttoaineesta lämpöä ja sähköä.

 

LTO = Lämmön talteenotto. Vuonna 2017 investoitu savukaasupesuri toimii hukkalämmön talteenotossa nostaen hyötysuhteen erinomaiseksi. Tekniikka mahdollistaa myös kosteampien ja tuoreiden jakeiden kustannustehokkaan käytön ja samalla puhdistaa savukaasut vesisumupesulla hiukkasista jäähdyttäen savukaasun alle 50 C lämpötilaan.

 

ESP = Sähkösuodatin. Molempien kiinteän polttoaineen kattiloiden savukaasut voidaan puhdistaa pesun lisäksi sähkösuodattimella. Sähkövaraukseen perustava suodatus poistaa jopa 98 % hiukkaspäästöistä.

 

CO2ton = Päästöjä kuvaava laskennallinen hiilidioksidiekvalenttitonni. Vuonna 2019 myydystä kaukolämmöstä oli 82 % hiilineutraalia, eli päästötöntä tuotantoa. Laskenta tapahtuu EU:n luokittelun perusteella kuvaamaan uusiutuvaa ja fossiilista energiaa. Turve uusiutuu luonnossa hitaasti, joten se luokitellaan fossiiliseksi polttoaineeksi.

 

BIO = Uusiutuva luonnonvara. Monipolttoainekattila mahdollistaa laajan kattauksen lähienergialle. Valinnat tehdään vuosittain lämmönkäyttäjän etua ja ympäristöä kunnioittaen. Bioenergiaan luokitellaan metsänhoidon sivuvirtojen lisäksi puunjalostuksen sivuvirrat, kuten kuori, ja lajiteltu kertaalleen käytetty puhdas puu, eli kierrätyspuu.

Mitä Kauko on?