Siirry suoraan sisältöön

Nivalan Kaukolämpö Oy

Kuumalinja on avattu teollisuuskylään

Kuumalinjan rakennustyöt käynnissä

Vuoden tärkein kehityshanke on edennyt käyttöönottovaiheeseen. Toukokuun puolessa välissä aloitetun hankkeen tavoitteena on parantaa palveluita sekä vähentää verkoston lämpöhäviötä.

Kansanomainen nimi kuumalinja tarkoittaa erillistä teollisuuden käyttöön suunniteltua prosessivesiverkkoa, jonka lämpötila on 100 C ympäri vuoden. Tämän räätälöidyn palvelun avulla varmistetaan alueen yrityksille edellytykset harjoittaa toimintaansa heidän vaatimustenmukaisella energiamuodolla. Kuumalinjan pituus on ensimmäisessä vaiheessa 400 metriä ja kapasiteettia on yli 1 MW teholle.

Kuuman prosessiveden jakelun eriyttäminen vähentää verkoston häviöitä kesällä jopa 20 %. Kulutuksen ollessa kesäaikaan pientä verkoston virtaukset hidastuvat, jolloin lämpöhäviöiden osuus korostuu erityisesti verkoston latvoissa. Säätämällä virtaukset normaaliksi myös kesäaikaan jakelulämpötila on tasaisempi lämmityskohteissa ja lämpövuodot maaperään pienenevät. Muutos ei näy kunnossa olevissa laitteistoissa, kuumakäyttövesi saavuttaa normaalit raja-arvot myös jatkossa.

Lisähyötyjä saavutetaan vuonna 2017 investoidun savukaasupesurin lämmöntalteenoton tehostumisella. Virtausten normalisointi tuo savukaasun lauhdutusprossesin paremmalle hyötysuhteelle, jolloin hukkaenergiaa saadaan savukaasuista entistä paremmin talteen