Siirry suoraan sisältöön

Nivalan Kaukolämpö Oy

KAUKOn päästökerroin ja mitä se kertoo

Ilmastokeskustelu on synnyttänyt toimialan, jossa tarkastellaan oman kodin tai yrityksen nettohiilipäästöä. KAUKOlle esitetään usein kysymyksiä tähän liittyen. Tarkasti mitaten, tilastoiden ja asiaan perehtyen KAUKOn on helppo vastata lämmönkäyttäjien kysymyksiin tarkoilla luvuilla, sillä KAUKO on huolehtinut myös hiilipäästöasiat poliittisen ilmapiirin ja ihmisten huolten mukaisesti jo hyvissä ajoin.

 

Haittaa vähäpäästöisyydestä ei ole ollut, joten se on ollut luonnollinen valinta. EU tavoite vähentää päästöjä 2030 mennessä on 40 % ja Suomen hallituksen kiristetty tavoite 55 %. KAUKOn paikallisuuteen tähtäävä strategia on tuottanut 80 % päästövähennyksen jo vuoteen 2019 mennessä.

 

Tätä hiilijalanjäljen pienentämiseksikin kutsuttua prosessia varten selvitetään energian ja materiaalin virrat sekä niiden laskennallinen hiilidioksidin tuotto. Kompensoimaan laskennallista hiilidioksidin tuottoa on tarjolla usein palveluita mm. takuumaksuja vastuulliseen metsänhoitoon tai esimerkiksi sademetsien suojelurahaa. Yhtälössä pyritään usein nollatulokseen, joskus jopa hiilinieluksi sitomaan hiilidioksidia.

 

Rakennusten ja yrityksen hiilitaseita laskiessa käytetään yksikköä grammaa hiilidioksidia per kilowattitunti (CO2g/kWh) tämä yksikkö on helposti muunnettavissa energialaskujen kautta vuodessa syntyneeksi hiilidioksidiksi. Julkaisemme alla taulukon, jossa esitetään Suomen keskimääräisen kaukolämmön, Suomessa kulutetun sähkön ja KAUKOn päästökertoimet. Paikallisenergian hyödyntämisen ansiosta Nivalan kaukolämpö on hyvin vähän hiilidioksidia tuottava energiamuoto ilman ainoatakaan kompensointisertifikaattia tai -maksua. Myös paikallinen valinta huipputehokkaan voimalaitoksen hyödyntämisestä tuotannossa laskee kerrointa huomattavasti, joka on

55,5 CO2g/kWh.

 

 

Harvaan asutun Nivalan hiilitasetta (hiilidioksidipäästöt vs. hiilinielut) kompensoivat runsaat metsät luonnostaan. Laskennallisesti nykyisten metsien puuston hiilidioksidin nielukyky tai hiilidioksidin sidonta paikkakunnalla on noin 230 000 CO2ton vuodessa. KAUKOn tuottaessa lämpöä ja sähköä noin 3 500 ihmisen ja työpaikan tarpeisiin muodostui 2018 vuonna päästöjä 5226 CO2ton, joka on noin 2 % paikkakunnan metsähiilinielun suuruudesta. Samalla saimme arvokasta nettovientiä yritysten kautta ja taloudellista hyvinvointia käyttämällä paikallisia energiakiertoja.

 

Hiilineutraulius on eräänlainen statuskysymys ja vahva brändityökalu, jolle mielletään usein vahvempi arvo markkinoissa kuin ympäristökuormitukselle. Hiilipäästö ei ole saaste, joka kuormittaisi ympäristöä, toisin kuin ilmansaasteet, joista puhutaan hyvin vähän yleisessä keskustelussa. KAUKOn tuotannon ollessa äärimmäisen puhdasta myös ilmansaasteet ovat marginaalisia. Alla on kuvattu ilmansaasteiksi luokitellut yhdisteet ja niiden määrä tuotettua kWh kohti.

 

Pöly eli partikkelit savuissa  0,0021 g/kWh

(Sähkösuodatin ja pesuri puhdistavat käytännössä pölyn kokonaan)

 

Rikki SO2  0,0099 g/kWh

(muodostuu pääosin turpeen rikistä, pesurin rikinpoisto on lähes 100 %)

 

Typpi NOx  0,5966 g/kWh

(muodostuu pääosin ilman typestä, jota ilmassa on 79 %)

 

 

Paloa ympäristön parhaaksi,

Hannu Petäistö

Nivalan Kaukolämpö Oy