Siirry suoraan sisältöön

Nivalan Kaukolämpö Oy

Hyvää Joulua ja lämpöä vuodelle 2022!

Kauko toivottaa asiakkailleen ja yhteistyökumppaneilleen rauhaisaa Joulun aikaa.

Lämmön- ja sähkötuotantoa Kauko ylläpitää myös juhlapyhien ajan. Tarpeen vaatiessa asiakkaamme tavoittavat päivystäjämme ympäri vuorokauden vuoden jokaisena kalenteripäivänä.

Saimme kuluvana vuonna joukkoomme 19 uutta asiakasta, joka on suurin kasvu kymmeneen vuoteen. Kiitämme luottamuksesta ja toivotamme myös  tulevat uudet asiakkaat tervetulleiksi vuonna 2022.

Lopuksi pieni katsaus tuotantotilanteeseen.

Kauko suosii monimuotoista tuotantoa, jossa kullakin tuotantotavalla on omat mahdollisuudet ja rajoitteet.

Tällä hetkellä lämpömittari näyttää – 18 C ja Kaukon tuotantojakauma noin 20 MW lämmönkäytöllä on ao. kuvan mukainen.

Teho jouluna 2021

 

Biovoimalaitoksen lämpötehoa rajoitetaan nimellisen kattilatehon ylärajalle sähköntuotannon ehdoin.

Lämmöntalteenotto tuottaa edullisinta saatavilla olevaa lämpöä, joka on nyt noin 30 % voimalaitoksen lämpötehosta. Talteenottoa onnistuttiin kehittämään keväällä 2021 noin 5 %-yksikköä korkeammaksi.

Sähkön tuotanto myydään pohjoiseurooppalaisen sähköverkon tarpeisiin. Vuonna 2020 Kauko toteutti rakennusasteen, eli sähkön osuuden, kasvattamisprojektin. Tehoalueesta riippuen sähkön tuotanto kasvoi 4 – 15 %. Paikkakunnan elinvoimaa kasvattava tulovirta pohjoiseuroopan markkinoilta on tällä hetkellä noin 1440 € tunnissa. Hinta vaihtelee tänä talvena hyvin paljon ja samalla myös teho ja tulovirta. Hetkellisen tuntihinnan näette muun muassa Fingridin sivuilta https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/sahkojarjestelman-tila/

Biokattila tukee lämpökuorman vaihteluissa antaen voimalaitokselle mahdollisuuden tuottaa sähköä jatkuvasti täydellä teholla.

Varakattilat ovat huollettuina ja koekäytettyinä valmiudessa häiriöiden ja kriisitilanteiden varalta.

Voitte seurata tuotantoa TuotantoLIVE ikkunasta, sekä tietysti lähettää kehitysideoita ja palautetta Kaukolle.

Jouluna saa yölläkin lämmittää,
Hannu Petäistö
Nivalan Kaukolämpö Oy